Volt pár tiszta szakaszunk, de a verda megállt alattunk